سری آ ایتالیا

خلاصه بازی یوونتوس 2 - آتالانتا 2
خلاصه بازی یوونتوس 2 - آتالانتا 2 | خلاصه بازی یوونتوس - آتالانتا در چارچوب رقابتهای هفته سی و دوم سری آ ایتالیا
خلاصه بازی جنوا 1 - ناپولی 2
خلاصه بازی جنوا 1 - ناپولی 2 | خلاصه بازی جنوا - ناپولی در چارچوب رقابتهای هفته سی و یکم سری آ ایتالیا
خلاصه بازی تورینو 1 - لاتزیو 2
خلاصه بازی تورینو 1 - لاتزیو 2 | خلاصه بازی لاتزیو 2 - تورینو 1 سری آ ایتالیا
تکلهای برتر ماتیاس دلیخت در فصل 2019/20
تکلهای برتر ماتیاس دلیخت در فصل 2019/20 | نگاهی به عملکرد ماتیاس دلیخت در یوونتوس
خلاصه بازی اینترمیلان 3 - ساسولو 3
خلاصه بازی اینترمیلان 3 - ساسولو 3 | خلاصه بازی اینترمیلان - ساسولو در چارچوب رقابتهای هفته بیست و هفتم سری آ ایتالیا
خلاصه بازی آتالانتا 4 - ساسولو 1
خلاصه بازی آتالانتا 4 - ساسولو 1 | خلاصه بازی آتالانتا - ساسولو در چارچوب هفته بیست و پنجم سری آ ایتالیا