سعید رحیمی مقدم

داور جنجالی بعد از یک سال به لیگ برتر می گردد
سعید رحیمی مقدم داور جوان و البته جنجالی فوتبال کشورمان بعد از یک سال دوباره شانس قضاوت در لیگ برتر را پیدا کرده است.