سعید نجاریان (مدیر عامل)

نجاریان: ورامینی‌ها برای ترک زمین برنامه‌ داشتند
مدیرعامل باشگاه شهروند می‌گوید تنها ۱۰ ثانیه از آغاز بازی گذشته بود که برای دومین بار بی‌جهت بازیکنان و کادرفنی ستارگان ورامین زمین بازی را ترک کردند.