سهراب بختیاری‌زاده

بختیاری‌زاده: استیلی پیشنهاد مربی‌گری را قبول نمی‌کرد
سهراب بختیاری زاده می گوید، تیم تفکرات فرهاد مجیدی و حمید استیلی از هم فاصله دارد.
بختیاری‌زاده: این تصمیم را برای حمایت از خانم‌ها گرفتم
سهراب بختیاری زاده می گوید که نوع بازی تیم ملی ایران می تواند همانند یک شمشیر دولبه باشد.