سهراب مرادی

سهراب مرادی دست به وزنه شد
قهرمان وزنه‌برداری جهان و المپیک کشورمان بعد از مدت‌ها دست به وزنه شد.
کیانوش و علی‌حسینی المپیک را از دست دادند؟!
دو وزنه‌بردار مطرح ایران به خاطر اقدام دیرهنگام برای ثبت‌نام در مسابقات گزینشی شاید المپیک را از دست بدهند!
سهراب مرادی در مسیر بازگشت به ایران
سهراب مرادی بعد از عمل جراحی سنگینی که روی کتف خود داشت، در هفته جاری به تهران بازمی گردد.
اظهار نظر رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی در مورد مرادی
دکتر نوروزی در مورد عمل جراحی قهرمان وزنه برداری کشورمان بعد از عمل جراحی اظهار نظر کرد.
سهراب مرادی زیر تیغ جراحی رفت
وزنه بردار ایرانی بعد از چند هفته حضور در آلمان مجبور شد زیر تیغ جراحی برود.
سهراب مرادی زیر تیغ جراحی می‌رود
قهرمان وزنه‌برداری جهان و المپیک شانه مصدومش را به تیغ جراحان خواهد سپرد.
سهراب بدون جراحی به المپیک می‌رسد
طبق وعده پزشک ایرانی مقیم آلمان سهراب مرادی بدون جراحی برای المپیک آماده می شود.
سهراب مرادی در بیمارستان هانوفر چه می‌کند؟
وزنه بردار مصدوم ایرانی همچنان در هانوفر آلمان مشغول درمان کتف و شانه مصدوم خودش است.