سوارکاری

بازدید مشاور رئیس فدراسیون جهانی از مجموعه سوارکاری کیش
مشاور رئیس فدراسیون جهانی به همراه رئیس فدراسیون از روند ساخت مجموعه سوارکاری بین المللی جزیره کیش بازدید کردند.
پایان مسابقات پرش با اسب تور قهرمانان ایران
مسابقات پرش با اسب قهرمانی کشور در همدان با مشخص شدن سوارکاران برتر در ماده‌ها و رده‌های سنی مختلف پایان یافت.