سوارکاری

پایان مسابقات پرش با اسب تور قهرمانان ایران
مسابقات پرش با اسب قهرمانی کشور در همدان با مشخص شدن سوارکاران برتر در ماده‌ها و رده‌های سنی مختلف پایان یافت.