سودان

راه اندازی اولین لیگ فوتبال زنان در سودان
پس از تغییرات سیاسی در کشور سودان حالا خبر می رسد که اولین دوره لیگ فوتبال زنان در این کشور آغاز شده است.