سپاهان اصفهان

صحبتهای بازیکنان سپاهان بعداز دیدار با پیکان
صحبتهای بازیکنان سپاهان بعداز دیدار با پیکان | صحبتهای بازیکنان سپاهان بعداز دیدار با پیکان شهباززاده: سعی می کنم با احترام حرف بزنم؛ اوت های عجیب و غریبی ...
کنفرانس خبری نویدکیا پس از دیدار با پیکان
کنفرانس خبری نویدکیا پس از دیدار با پیکان | کنفرانس خبری محرم نویدکیا سرمربی سپاهان اصفهان پس از دیدار با پیکان
کنفرانس خبری تارتار پس از دیدار برابر با سپاهان
کنفرانس خبری تارتار پس از دیدار برابر با سپاهان | کنفرانس خبری مهدی تارتار سرمربی پیکان پس از دیدار برابر با سپاهان اصفهان
خلاصه بازی سپاهان 2 - پیکان 1
خلاصه بازی سپاهان 2 - پیکان 1 | خلاصه بازی سپاهان - پیکان در چارچوب رقابتهای هفته یازدهم لیگ برتر خلیج فارس ایران 1399/1400
نشست خبری پاشایی پیش از دیدار با سپاهان
نشست خبری پاشایی پیش از دیدار با سپاهان | نشست خبری حسین پاشایی مربی پیکان پیش از دیدار با سپاهان اصفهان
نشست خبری مرزبان پیش از دیدار با پیکان
نشست خبری مرزبان پیش از دیدار با پیکان | نشست خبری علیرضا مرزبان مربی سپاهان اصفهان پیش از دیدار با پیکان
نویدکیا: چالش مربیگری سخت‌تر از دوران بازی است
نویدکیا: چالش مربیگری سخت‌تر از دوران بازی است | محرم نویدکیا: چالش مربیگری سخت تر از دوران بازی است تیم قدرتمند و نیمکت قوی؟ تیمم را زیاد تغییر ندادم ...
کنفرانس خبری مطهری پس از دیدار با سپاهان
کنفرانس خبری مطهری پس از دیدار با سپاهان | کنفرانس خبری حمید مطهری مربی پرسپولیس تهران پس از دیدار با سپاهان اصفهان
کنفرانس خبری مرزبان پس از دیدار برابر پرسپولیس
کنفرانس خبری مرزبان پس از دیدار برابر پرسپولیس | کنفرانس خبری علیرضا مرزبان مربی سپاهان اصفهان پس از دیدار برابر پرسپولیس تهران
خلاصه بازی پرسپولیس 0 - سپاهان 0
خلاصه بازی پرسپولیس 0 - سپاهان 0 | خلاصه بازی پرسپولیس - سپاهان در چارچوب رقابتهای معوقه از هفته هفتم لیگ برتر خلیج فارس ایران 1399/1400
نشست خبری مرزبان پیش از دیدار با پرسپولیس
نشست خبری مرزبان پیش از دیدار با پرسپولیس | نشست خبری علیرضا مرزبان مربی سپاهان اصفهان پیش از دیدار با پرسپولیس تهران
نشست خبری مطهری پیش از دیدار برابر سپاهان
نشست خبری مطهری پیش از دیدار برابر سپاهان | نشست خبری حمید مطهری مربی پرسپولیس تهران پیش از دیدار برابر سپاهان اصفهان
نشست خبری اخباری پیش از دیدار با سپاهان
نشست خبری اخباری پیش از دیدار با سپاهان | نشست خبری اخباری مربی تیم ماشین سازی تبریز پیش از دیدار با سپاهان اصفهان
کنفرانس خبری نویدکیا پس از دیدار با مس رفسنجان
کنفرانس خبری نویدکیا پس از دیدار با مس رفسنجان | کنفرانس خبری محرم نویدکیا سرمربی سپاهان اصفهان پس از دیدار با مس رفسنجان
نشست خبری ربیعی پیش از دیدار با سپاهان
نشست خبری ربیعی پیش از دیدار با سپاهان | نشست خبری محمد ربیعی سرمربی مس رفسنجان پیش از دیدار با سپاهان اصفهان