سیامک کوروشی

سیامک کوروشی به ملوان پیوست
مدافع اسبق ملوان بار دیگر به این تیم ملحق شد.