سیاوش اکبرپور

حمله تند سیاوش اکبرپور به محمود فکری
مهاجم سال های نه چندان دور از استقلال با طعنه ای عجیب به محمود فکری حمله کرد.
اکبرپور: وریا باید باهوش تر عمل کند
بازیکنان سابق استقلالی ها معتقد است که بازیکنان فعلی این تیم باید بدانند به هرحال مبالغ مربوط به قراردادهای خود أر دریافت خواهند کرد و کسی مانند کاپیتان این تیم باید در شرایط فعلی باهوش تر عمل کند.