سیدمهدی سیدعلی

سوت را از سیدعلی گرفتند
کمیته داوران نام داور جنجالی هفته گذشته در جم را از فهرست داوران هفته دهم لیگ برتر کنار گذاشت.
اکبریان و سیدعلی، داور سرخابی‌ها در هفته سوم
اسامی داوران قضاوت کننده در دیدارهای هفته سوم لیگ برتر فوتبال از سوی کمیته داوران مشخص شد.