سیوهای برتر بوندسلیگا

5 سیو برتر بوندسلیگا در ماه اکتبر 2019
5 سیو برتر بوندسلیگا در ماه اکتبر 2019 | بهترین سیوهای این ماه بوندسلیگا در فصل 20-2019
برترین سیو ماه بوندسلیگای آلمان
برترین سیو ماه بوندسلیگای آلمان | بهترین سیو این ماه بوندسلیگا در فصل 20-2019
سیوهای برتر بوندسلیگا در ماه سپتامبر 2019
سیوهای برتر بوندسلیگا در ماه سپتامبر 2019 | مروری بر نامزدان بهترین سیو دروازه بانان در ماه سپتامبر 2019