شادی پس از گل

نقره‌داغ شدن بونجاح با شادی پس از گل
نقره‌داغ شدن بونجاح با شادی پس از گل | بونجاح بعد از گلی که به ثمر رساند به این شکل مقابل نیمکت حریف خوشحالی کرد تا با نظر داور با کارت زرد مواجه شود و ...
شادی پس از گل هواداران استقلال
شادی پس از گل هواداران استقلال | شادی پس از گل هواداران استقلال پس از به ثمر رسیدن گل اول