شادی گل

با شادی‌ گل‌های جنجالی و عجیب تاریخ فوتبال ایران
بازیکنان بعد از گلزنی حرکات جالبی برای شادی آن در نظر دارند و برخی از آنها قاب تاریخی در فوتبال به جا می‌گذارد.
کالدرون: بازیکنان گل بزنن هر پیامی که می‌خواهند بدهند
کالدرون: بازیکنان گل بزنن هر پیامی که می‌خواهند بدهند | صحبت های کالدرون در حاشیه تمرین امروز (6آبان98) تیم پرسپولیس
حرکات جنجالی بازیکنان پس از گلزنی
حرکات جنجالی بازیکنان پس از گلزنی | شادی گلهای جنجالی بازیکنان فوتبال پس از گلزنی