شادی گل

کالدرون: بازیکنان گل بزنن هر پیامی که می‌خواهند بدهند
کالدرون: بازیکنان گل بزنن هر پیامی که می‌خواهند بدهند | صحبت های کالدرون در حاشیه تمرین امروز (6آبان98) تیم پرسپولیس
حرکات جنجالی بازیکنان پس از گلزنی
حرکات جنجالی بازیکنان پس از گلزنی | شادی گلهای جنجالی بازیکنان فوتبال پس از گلزنی