شبهای فوتبالی

استارت دوباره شب های فوتبالی در نیم فصل دوم
برنامه "شب های فوتبالی" بعد از وقفه ای کوتاه مدت از روز شنبه دوباره روی آنتن شبکه ورزش سیما می رود.
گفگتگو با هروویه میلیچ بازیکن استقلال
گفگتگو با هروویه میلیچ بازیکن استقلال | گفگتگو با هروویه میلیچ بازیکن استقلال