شفیلد یونایتد

خلاصه بازی تاتنهام 1 - 1 شفیلدیونایتد
خلاصه بازی تاتنهام 1 - 1 شفیلدیونایتد | خلاصه بازی تاتنهام 1 - 1 شفیلدیونایتد
خلاصه بازی شفیلد یونایتد 1 - آرسنال 0
خلاصه بازی شفیلد یونایتد 1 - آرسنال 0 | خلاصه بازی شفیلد یونایتد - آرسنال(لیگ جزیره) تاریخ برگزاری 29 مهر 1398 - 21 اکتبر 2019 - 22 صفر 1441
خلاصه بازی چلسی 2 - شفیلد یونایتد 2
خلاصه بازی چلسی 2 - شفیلد یونایتد 2 | خلاصه بازی چلسی - شفیلد یونایتد تاریخ برگزاری 9 شهریور
خلاصه بازی شفیلد یونایتد 1 - لسترسیتی 2
خلاصه بازی شفیلد یونایتد 1 - لسترسیتی 2 | خلاصه بازی شفیلد یونایتد 1 - لسترسیتی 2 این بازی در تاریخ 24 آگوست 2019 برگزار ش