شهرداری گنبد

جنجال در اصفهان؛ پاسور گنبد احضار شد
پاسور تیم شهرداری گنبد به دلیل به کار بردن الفاظ رکیک به کمیته انضباطی احضار شد.