شینجی اوکازاکی

رسمی؛ مهاجم ژاپنی راهی اوئسکا شد
شینجی اوکازاکی، مهاجم باتجربه و سابق لسترسیتی رسما راهی اوئسکا شد.
فسخ قرارداد عجیب ستاره ژاپنی با مالاگا!
شینجی اوکازاکی ستاره ژاپنی که چند هفته پیش به مالاگا پیوسته بود روز گذشته قراردادش را فسخ کرد.