صالح اباذری

کسب مدال نقره مسابقات کاراته ۲۰۱۹ توسط صالح اباذری
کسب مدال نقره مسابقات کاراته ۲۰۱۹ توسط صالح اباذری | فینال مسابقات کاراته ۲۰۱۹ - صالح اباذری برابر حریف آلمانی