صمد مرفاوی (سرمربی)

بی‌پرده با مرفاوی؛ هم‌بازی‌های قدیم و چهره‌های فوتبال
مهاجم اسبق تیم ملی و باشگاه استقلال با مشاهده تعدادی عکس نظرش را در خصوص مربی ها و همبازی های سابقش بیان کرد.
داستان یک انتقام؛ چرا صمد از پرسپولیس کینه داشت؟
یک راز قدیمی، بخشی از زندگی ورزشی صمد مرفاوی را برای استقلالی ها افشا می کند.
مصاحبه کامل و جذاب با صمد مرفاوی
مصاحبه کامل و جذاب با صمد مرفاوی | مصاحبه کامل و جذاب با صمد مرفاوی با سایت و اپلیکیشن آنتن
پیش بینی مرفاوی از شهرآورد 90
پیش بینی مرفاوی از شهرآورد 90 | پیش بینی مرفاوی از شهرآورد 90 گوشه ای از صحبت های صمد مرفاوی با سایت آنتن
پشت پرده ماجرای میخیتاریان با صمد مرفاوی
پشت پرده ماجرای میخیتاریان با صمد مرفاوی | گوشه ای از صحبت های صمد مرفاوی با سایت آنتن
اظهار پشیمانی مرفاوی در ارتباط با جانشینی قلعه نویی
اظهار پشیمانی مرفاوی در ارتباط با جانشینی قلعه نویی | گوشه ای از صحبت های صمد مرفاوی با سایت آنتن
رد شایعه دخالت قلعه نویی در دوران مربیگری مرفاوی
رد شایعه دخالت قلعه نویی در دوران مربیگری مرفاوی | گوشه ای از صحبت های صمد مرفاوی با سایت آنتن
دو‌هیچی که شیش هیچ نشد؛از عقب کمکاری کردند
دو‌هیچی که شیش هیچ نشد؛از عقب کمکاری کردند | دو هیچی که شیش هیچ نشد؛از عقب کمکاری کردند گوشه ای از صحبت های صمد مرفاوی با سایت آنتن
مرفاوی :پادگان به جای استقلال؛گفتند بمان والا ....
مرفاوی :پادگان به جای استقلال؛گفتند بمان والا .... | گوشه ای از صحبت های صمد مرفاوی با سایت آنتن
مرفاوی :در استقلال برای تیم ملی تمرین می کردیم
مرفاوی :در استقلال برای تیم ملی تمرین می کردیم | گوشه ای از صحبت های صمد مرفاوی با سایت آنتن
اولین گلم در دربی؛از فنونی زاده انتقام گرفتم
اولین گلم در دربی؛از فنونی زاده انتقام گرفتم | گوشه ای از صحبت های صمد مرفاوی با سایت آنتن
اختر: هرگز نگفتم مرفاوی میختاریان را رد کرده است
مهاجم سابق استقلال در مورد اظهار نظری که از قول او منتشر شده است واکنش نشان داد.