صنایع گیتی پسند اصفهان

دروازه‌بان تیم ملی فوتسال به اروپا می‌رود
دروازه‌بان ملی پوش تیم فوتسال گیتی‌پسند اصفهان به مقصد تیم های اروپایی از جمع شاگردان حمید بی‌غم جدا شد.
تغییر صدرنشین لیگ برتر فوتسال
شکست سن‌ایچ ساوه و برتری فوتسالیست‌های گیتی‌پسند موجب شد تا تیم اصفهانی به صدر جدول لیگ برتر صعود کند.