ضربه

راهیابی محمدیان به فینال با شکست حریف ایتالیایی
راهیابی محمدیان به فینال با شکست حریف ایتالیایی | محمدیان در این مرحله در یک کشتی زیبا با نتیجه 11 بر صفر از سد آبراهام کونیدو دارنده مدال برنز جهان از ...