طالب نعمت پور

کاهش محرومیت مادام‌العمر نعمت‌پور به 8 سال
با پیگیری و رایزنی‌های فدراسیون کشتی، محرومیت طالب نعمت‌پور قهرمان کشتی فرنگی جهان به 8 سال کاهش یافت.
نعمت پور: مصدومیت یزدانی به زودی رفع می شود
نعمت پور: مصدومیت یزدانی به زودی رفع می شود | طالب نعمت پور: مصدومیت یزدانی به زودی رفع می شود