طالقانی

طالقانی: جایی راهم نمی‌دادند به کاشانی پناه بردم
طالقانی: جایی راهم نمی‌دادند به کاشانی پناه بردم | صحبتهای طالفانی در مراسم تشییع پیکر مرحوم جعفر کاشانی