طنز

سکانس برتر ; کارشناسی یورو 2004 با بامشاد
سکانس برتر ; کارشناسی یورو 2004 با بامشاد | نقطه چین نام مجموعه تلویزیونی است که از دی ماه ۱۳۸۲ تا مرداد ۱۳۸۳ به صورت روزانه از شبکه ۳ سیمای جمهوری اسلامی ...