طه شریعتی

شریعتی: انگیزه زیادی برای بازی دوم با ازبکستان داریم
طاها شریعتی می گوید دیدار دوستانه برابر ازبکستان برای تیم امید و بازیکنانش بسیار مفید بوده است.