عباس هاشمپور (سرمربی فوتبال ساحلی)

قرارداد ملی پوشان کفاف زندگی شان را نمی دهد
عباس هاشم پور و امیرحسین اکبری سرمربی و بازیکن تیم ملی فوتبال ساحلی امروز میهمان تلویزیون بودند و درباره سومین قهرمانی ایران در جام بین قاره ای فوتبال ساحلی صحبت کردند.