عجیب و جالب

گل به خودی های بازیکنان مشهور دنیای فوتبال
گل به خودی های بازیکنان مشهور دنیای فوتبال | این کلیپ نشان می دهد حتی بازیگران مشهور و اسم و رسم دار هم می توانند اشتباهات مرگباری انجام دهند.
گلهای عجیب و غیرمعمولی در دنیای فوتبال
گلهای عجیب و غیرمعمولی در دنیای فوتبال | گلهای که به طرز عجیب و جالبی به ثمر رسیده اند . گاه اتفاقی و گاه با ترفندهای عجیب و جالب