عصبانیت

عصبانیت ستارگان فوتبال هنگام تعویض شدن
عصبانیت ستارگان فوتبال هنگام تعویض شدن | نگاهی به لحظاتی که بازیکنان بزرگی که از تعویض های خود در حین بازی به شدت عصبانی یا ناراحت می شوند
لحظات عصبانی شدن کریستیانو رونالدو
لحظات عصبانی شدن کریستیانو رونالدو | کریستیانو رونالدو دوس سانتوش آویرو ؛ زادهه ۵ فوریهه ۱۹۸۵)، که عموماً با نام کریستیانو رونالدو شناخته می شود، بازیکن ...
7 مورد از عصبانیت های شدید کریستیانو رونالدو
7 مورد از عصبانیت های شدید کریستیانو رونالدو | صحنه هایی جالب از کریستیانو رونالدو ستاره پرتغالی فوتبال دنیا که عصبانیت شدید این بازیکن را نشان می دهد. ...
عصبانت بازیکنان فوتبال بعد از تعویض شدن
عصبانت بازیکنان فوتبال بعد از تعویض شدن | عکس العمل و عصبانیت بازیکنان مشهور فوتبال بعد از تعویض آنها که از تعویضشان راضی نیستند.
سکانس برتر؛ کنفرانس خبری مهران مدیری مربی بی اعصاب
سکانس برتر؛ کنفرانس خبری مهران مدیری مربی بی اعصاب | سکانس برتر؛ کنفرانس خبری مهران مدیری مربی بی اعصاب