عقیل اعتمادی

دوری طولانی مدت گلر ایرانی از آلمره سیتی
دروازه بان ایران باشگاه آلمره سیتی مصدومیت از ناحیه کمر را دلیل اصلی غیبت در بازی های این فصل دسته اول هلند اعلام کرد.