علیرضا سرلک

پیروزی سرلک در مقابل حریف چین‌تایپه با ضربه فنی
پیروزی سرلک در مقابل حریف چین‌تایپه با ضربه فنی | پیروزی سرلک در مقابل حریف چین تایپه با ضربه فنی رقابت های کشتی آزاد قهرمانی آسیا در روزهای سوم و چهارم ...
مراسم اهدای مدال برنز علیرضا سرلک
مراسم اهدای مدال برنز علیرضا سرلک | رقابت های کشتی آزاد زیر 23 سال قهرمانی جهان- مجارستان سرلک به مدال برنز دست یافت. در وزن 57 کیلوگرم علیرضا سرلک در ...
شکست سرلک مقابل حریف قزاقستانی وزن (57 کیلوگرم)
شکست سرلک مقابل حریف قزاقستانی وزن (57 کیلوگرم) | مسابقات کشتی آزاد زیر 23 سال جهان بوداپست 2019 مرحله مقدماتی اوزان 57، 65، 70، 79 و 97 کیلوگرم
پیروزی سرلک برابر حریف گرجستانی وزن (57 کیلوگرم)
پیروزی سرلک برابر حریف گرجستانی وزن (57 کیلوگرم) | مسابقات کشتی آزاد زیر 23 سال جهان بوداپست 2019 مرحله مقدماتی اوزان 57، 65، 70، 79 و 97 کیلوگرم
پیروزی علیرضا سرلک برابر حریف ژاپنی (وزن 57kg)
پیروزی علیرضا سرلک برابر حریف ژاپنی (وزن 57kg) | مسابقات کشتی آزاد زیر 23 سال جهان بوداپست 2019 مرحله مقدماتی اوزان 57، 65، 70، 79 و 97 کیلوگرم