علیرضا محمد

پرداخت مطالبات دو بازیکن سابق پرسپولیس
باشگاه پرسپولیس در راستای پرداخت مطالبات برخی بازیکنان سابق خود برای دریافت مجوز حرفه‌ای، با دو بازیکن خود تسویه حساب کرد.