علیرضا نورمحمدی

کاپیتان سابق پرسپولیس 2.5 میلیارد طلبکار شد
کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال، جدیدترین آرای خود را صادر کرد و بدین ترتیب کاپیتان سابق پرسپولیسی ها 2.5 میلیارد ریال از این تیم طلبکار شد.