علی اشکانی

حمایت سرمربی سابق تیم ملی از تصمیمات محمد بنا
سرمربی سابق تیم ملی کشتی فرنگی گفت: کادرفنی تیم ملی تجربه بالایی دارد و قطعا شایسته ترین ها را انتخاب کرده است.