علی الحبسی

پایان کار دروازه بان سابق الهلال در وست برومویچ
باشگاه انگلیسی وست برومویچ آلبیون از جدایی علی الحبسی دروازه بان کهنه کار عمانی و عدم حضور در لیست آینده این تیم خبر داد.
گلر افسانه ای عمان خداحافظی کرد
دروازه بان 38 ساله و افسانه ای فوتبال عمان بعد از نزدیک به 25 سال حضور در سطح اول فوتبال ملی و باشگاهی اعلام بازنشستگی کرد.