علی خسروی

پنالتی پارس جنوبی مقابل نفت آبادان تایید شد
کارشناسان داوری پنالتی پارس جنوبی را در مسابقه با نفت آبادان تایید کردند.
بنیادی‌فر با قداره و مسلسل می‌آمد؟
کارشناس داوری فوتبال ایران می‌گوید: داوران هم انسان هستند و آستانه تحملی دارند. شما کجای دنیا دیده‌اید که بازیکن به داور بگوید هیس؟ هیچ جای جهان، حتی در کشور جهان سومی این اتفاق رخ نمی‌دهد.