علی خسروی

ماجرای پیشنهادات رشوه به داوران از زبان خسروی و مرادی!
ماجرای پیشنهادات رشوه به داوران از زبان خسروی و مرادی! | آیا در نسل های گذشته پیشنهادات رشوه به داوران وجود داشته؟
خسروی: این همه هجمه علیه داوری از کجا می‌آید؟
کارشناس داوری فوتبال ایران درباره قضاوت زاهدی فر و حرف و حدیث های اطراف آن به صحبت پرداخت.
پنالتی پارس جنوبی مقابل نفت آبادان تایید شد
کارشناسان داوری پنالتی پارس جنوبی را در مسابقه با نفت آبادان تایید کردند.
بنیادی‌فر با قداره و مسلسل می‌آمد؟
کارشناس داوری فوتبال ایران می‌گوید: داوران هم انسان هستند و آستانه تحملی دارند. شما کجای دنیا دیده‌اید که بازیکن به داور بگوید هیس؟ هیچ جای جهان، حتی در کشور جهان سومی این اتفاق رخ نمی‌دهد.