علی طاهران

جدایی هافبک سابق تراکتور از گل گهر
علی طاهران هافبک دفاعی سابق تیم تراکتور مورد توجه بگوویچ قرار نگرفت و از این تیم جدا شد.