علی مبخوت

یک اماراتی بالاتر از رونالدو و هری کین
16 گل در سیزده بازی آماری است که علی مبخوت را به عنوان بهترین گلزن رده ملی سال 2019 جهان معرفی می کند.