علی مرزبان

مرزبان: باخت به بحرین ما را شکست نمی‌دهد
علیرضا مرزبان می گوید باخت به بحرین می تواند زنگ خطری برای بازیکنان و کادر فنی باشد.
مرزبان: به تیم امید می‌آمدم، دخترم با من حرف نمی‌زد
مرزبان می گوید که پرسپولیس با کالدرون حتما یکی از مدعیان قهرمانی لیگ خواهد بود.