علی میری

اهدای مدال برنز دو ضرب و نقره مجموع به علی میری
اهدای مدال برنز دو ضرب و نقره مجموع به علی میری | مراسم اهدای مدال برنز دو ضرب و نقره مجموع به علی میری
وزنه‌بردار ایرانی با ویدیوچک نایب قهرمان شد
علی میری توانست در دسته 89 کیلوگرم مسابقات جهانی وزنه‌برداری با استفاده از قانون جدید ویدیوچک نایب قهرمان شود.
سه حرکت دو ضرب علی میری (کسب مدال نقره مجموع)
سه حرکت دو ضرب علی میری (کسب مدال نقره مجموع) | مسابقات قهرمانی بزرگسالان 2019 جهان/ تایلند سه حرکت دو ضرب علی میری (کسب مدال برنز دو ضرب و نقره مجموع)
سه حرکت یک ضرب علی میری (قهرمانی جهان)
سه حرکت یک ضرب علی میری (قهرمانی جهان) | مسابقات قهرمانی بزرگسالان 2019 جهان/ تایلند