علی میری

میری: هدفم رسیدن به رکورد ۲۳۰ کیلوگرم است
ملی‌پوش وزنه‌برداری گفت: چند شاگرد دارم که با آنها مشغول به تمرین هستم و از بودن در کنار آنها خوشحال هستم و انگیزه می‌گیرم.
نایب‌قهرمان جهان؛ وزنه‌برداری را کنار می‌گذارم
نایب‌قهرمان وزنه‌برداری جهان گفت: رییس هیات آذربایجان غربی هیچ حمایتی از من نمی کند و من هم کم آورده‌ام و تصمیم گرفتم وزنه‌برداری را کنار بگذارم.
میری: آرزو دارم در سالن وزنه‌برداری دفن شوم
نایب قهرمان جوانان و بزرگسالان جهان گفت: وزنه‌برداری در خونم است و آرزو دارم در محل تمرینم دفن شوم.
اهدای مدال برنز دو ضرب و نقره مجموع به علی میری
اهدای مدال برنز دو ضرب و نقره مجموع به علی میری | مراسم اهدای مدال برنز دو ضرب و نقره مجموع به علی میری
وزنه‌بردار ایرانی با ویدیوچک نایب قهرمان شد
علی میری توانست در دسته 89 کیلوگرم مسابقات جهانی وزنه‌برداری با استفاده از قانون جدید ویدیوچک نایب قهرمان شود.
سه حرکت دو ضرب علی میری (کسب مدال نقره مجموع)
سه حرکت دو ضرب علی میری (کسب مدال نقره مجموع) | مسابقات قهرمانی بزرگسالان 2019 جهان/ تایلند سه حرکت دو ضرب علی میری (کسب مدال برنز دو ضرب و نقره مجموع)
سه حرکت یک ضرب علی میری (قهرمانی جهان)
سه حرکت یک ضرب علی میری (قهرمانی جهان) | مسابقات قهرمانی بزرگسالان 2019 جهان/ تایلند