علی چینی

چینی: استقلال 4 بازیکن پلی میکر دارد
استقلال هر چه می گذرد تیم بهتری شده و به روزهای اوجش نزدیکتر می شود؛ آن ها بعداز برد پرگل در جام حذفی این بار سایپا را با چهار گل شکست دادند.