عملکرد

عملکرده فوق العاده امین هریت برای شالکه
عملکرده فوق العاده امین هریت برای شالکه | بهترین بازیکن جوان فصل گذشته بوندسلیگای آلمان انتخاب شد و بر این اساس امین هریت مهاجم مراکشی تیم شالکه این عنوان ...