غلامرضا باغ آبادی (مربی)

مربی ماشین‌سازی: نیاز به بردن پیکان داریم
مربی ماشین‌سازی تبریز امیدوار است همانند سه دیدار اخیرشان عملکرد خوبی برابر پیکان داشته باشند و به برتری برسند.