غلامرضا جباری

مجیدی با این مدرک نمی تواند سرمربی امید باشد
فرهاد مجیدی برای نشستن روی نیمکت تیم ملی امید به عنوان سرمربی در بازی های قهرمانی زیر 23 سال آسیا باید مدرک خود را ارتقاء دهد.