فاضل اتراچالی

اعتراض کاپیتان کبدی: فقط نصف پولمان را می‌گیریم!
کاپیتان تیم ملی کبدی که با تیم «یو مومبای» عنوان سومی لیگ ستارگان هند را کسب کرده، به سیاست فدراسیون در قبال قراردادها اعتراض کرد.