فحاشی هواداران پرسپولیس

نورافکن: از اول بازی به من فحش ناموسی دادند
نورافکن: از اول بازی به من فحش ناموسی دادند | صحبت های نورافکن پس از پیروزی 2 بر 0 سپاهان مقابل پرسپولیس