فدراسیون جودو

داورزنی: عدم رویارویی با اسرائیل یک مسئله اعتقادی است
داورزنی: عدم رویارویی با اسرائیل یک مسئله اعتقادی است | داورزنی، معاون سابق وزارت ورزش: در کشور ما عدم رویارویی با ورزشکاران اسرائیلی، قانون نیست بلکه ...
جودو در مدارس برای دنیایی بهتر
جودو در مدارس برای دنیایی بهتر | جودو که به معنای سبک آرام است یک هنر رزمی ژاپنی بر اساس تکنیک های باستانی جوجی تسو است و توسط دکتر جیگورو کانو ابداع شده ...
صحبتهای مهم آرش میراسماعیلی درباره تعلیق جودوی ایران
صحبتهای مهم آرش میراسماعیلی درباره تعلیق جودوی ایران | صحبتهای مهم آرش میراسماعیلی درباره تعلیق جودوی ایران در مراسم تشییع پیکر مرحوم جعفر کاشانی