فراز فاطمی

توضیح فراز فاطمی درباره شادی گل (سلام نظامی)
فراز فاطمی اعتقاد دارد فدراسیون فوتبال باوجود مشکلات اقتصادی شرایط خوبی را برای تیم جوانان رقم زده است.