فراس الخطیب

خداحافظی کاپیتان سوریه از فوتبال!
فراس الخطیب کاپیتان تیم ملی فوتبال سوریه در صفحه توئیتر خود اعلام بازنشستگی کرد و کفش هایش را آویخت.