فرزاد مجیدی (سرپرست)

حمله به فرهاد مجیدی؛ دستیار پیشنهادی او برادرش بود!
رییس کمیته جوانان و عضو کمیته فنی فدراسیون پاسخ صحبت‌های فرهاد مجیدی را داد.
پاسخ فرزاد مجیدی به اتهامات
با اتفاقات رخ داده در ملوان فرزاد مجیدی سرپرست سابق تیم اقدام به پاسخگویی علیه اتهامات کرد.
مجیدی: طاقت محبوبیت فرهاد را ندارند
زمانی بازیکنان فوتبال ایران حتی آن هایی که به رده ملی می رسیدند و ملی پوش بودند مدیربرنامه نداشتند اما حالا حتی جوانترین بازیکنان فوتبال هم مدیربرنامه و ایجنت دارند.